Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ekim-Kasım-Aralık 2017 Eğitim Programı

Güncelleme Tarihi: 15/09/2017

Destek ve İdari Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 13/09/2017 tarihli ve 41304669-774.01.99-3596 sayılı yazısına istinaden, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından yürütülen sürekli eğitim programları kapsamında, Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 2017 yılı Ekim-Kasım-Aralık aylarında düzenleyecekleri eğitim programlarına ilişkin yazı ekte sunulmuştur.