Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Epidermolizis Bülloza Hk.

Güncelleme Tarihi: 21/06/2018

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi
Başkanlığı tarafından 11.10.2017 tarihinde güncellenen Epidermolizs Bülloza tanılı hastaların
yara bakımı algoritması ekte sunulmuş olup söz konusu algoritma doğrultusunda çalışmaların
sürdürülmesi hususunda;

EPİDERMOLİZİS BÜLLOZA ALGORAİTMASI.pdf
Üst Yazi