Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

1 Kalem Cihaz Onarımı

Güncelleme Tarihi: 13/06/2018

Hastanemiz tarafından  4734 sayılı  KİK Kanununun 22/d maddesine istinaden  1 Kalem Cihaz Onarımı yapılacaktır.

Teklif vermek isteyen istekliler K.D.V. hariç birim fiyatlarını en geç 18/06/2018 tarih ve saat:11:00’a kadar Hastanemiz Doğrudan Temin Birimine elden veya 0412 258 00 58 nolu faksa gönderebilirler.

Ayrıntılı bilgi için:0412 258 00 60 Dahili:2114


1 Kalem Cihaz Onarımı.pdf