Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

4 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

Güncelleme Tarihi: 16/05/2018

Hastanemiz tarafından 4734 sayılı KİK Kanununun 22/d maddesine istinaden 4 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı yapılacaktır. 
Teklif Mektubu vermek isteyen istekliler K.D.V. hariç birim fiyatlarını en geç  21/05/2018 saat   10:00'a kadar hastanemiz Doğrudan Temin birimine
elden verebilir veya 0412.258.00.58 nolu faksa gönderebilirler. 
Ayrıntılı bilgi için 0412.258.0060 Dâhili:2114


4 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı.pdf