Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

Güncelleme Tarihi: 29/03/2018

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı önemli bir zoonotik hastalıktır. KKKA bildirimleri ve hastalık sürveyansı web tabanlı “KKKA Bilgi Sistemi” üzerinden yapılmakta olduğundan KKKA Bilgi Sistemine hastalara dair bilgilerin zamanında, doğru ve eksiksiz bir biçimde girilmesi ve güncellenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda KKKA’nın nozokomiyal enfeksiyon bulaş riski de olduğundan hastalıkla ilgili bazı konular hakkında yeniden hatırlatmalarda bulunulması ihtiyacı olmuştur. Ekte sunulan bilgi notunun dikkate alınarak ilgili birimlerin bilgilendirilmesi hususunda;

ÜstYazı.pdf
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi_Ustyazi.pdf